Jak wezwać pogotowie ratunkowe?

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, bo zagrożone jest Twoje lub czyjeś życie, możesz zadzwonić na jeden z dwóch numerów ratunkowych: 999 lub 112.

999 – to numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.

112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia. Operator numeru 112 po rozmowie z Tobą powiadomi odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp. Może także połączyć Cię bezpośrednio z właściwą służbą.

Nie wzywaj karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Dzwonisz na numer 112, lub 999?

Dyspozytor zapyta Cię:

 • Co się stało?
 • Gdzie to się stało?

Podaj dokładny adres (pełną nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, gminę, powiat, a także województwo, ponieważ nazwy miejscowości się powtarzają).

 • Ile osób jest poszkodowanych?
 • Jaki jest stan osoby poszkodowanej? Czy się rusza? Czy oddycha?
 • Jak się nazywa (imię, nazwisko) osoba poszkodowana? Ile ma lat?
 • Podaj orientacyjny wiek osoby poszkodowanej.
 • Jak się nazywasz?
 • Podaj swoje imię i nazwisko.
 • Jaki jest Twój numer telefonu?

Dyspozytor przekaże go zespołowi karetki. Kontakt z Tobą może im ułatwić znalezienie adresu lub najkrótszej drogi dojazdu.

 • Jak dojechać?

Podaj miejsca charakterystyczne (szkoła, kościół, kapliczka itp.).

 • Czy ktoś będzie czekał na karetkę? 

Wzywając karetkę pogotowia:

zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora

odpowiadaj na pytania

stosuj się do poleceń.

Nie odkładaj słuchawki, nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor nie zakończy rozmowy. Połączenia na numery alarmowe są bezpłatne – nie zapłacisz za tę rozmowę bez względu na długość jej trwania.

Czekając na karetkę, staraj się nie korzystać z telefonu, z którego było zgłoszenie. Do chwili przyjazdu karetki jest to jedyna możliwość kontaktu. Dyspozytor lub zespół karetki może próbować skontaktować się z Tobą, by uzyskać dodatkowe informacje.

 

Źródło: https://pacjent.gov.pl/pogotowie-i-numer-alarmowy