Farmakoterapia w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Data: 21.05.2024 r.
Godzina: 8:30-15:30.
Miejsce:
Sosnowiec, ul. Kombajnistów 76
Liczba miejsc:
16 osób.
Ilość punktów:
8 pkt.

Kurs dla pracowników RPR odbywa się bezpłatnie.

Dla osób medycznych spoza RPR, koszt kursu to 120 zł. Płatności proszę dokonywać przed rozpoczęciem kursu na nr konta 90 1050 1360 1000 0022 1273 4327, w tytule podając nazwę, datę kursu oraz dane do faktury.

Celem seminarium jest aktualizacja, pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu farmakologii stosowanej w ratownictwie medycznym. Każda pielęgniarka/ratownik medyczny zobowiązany jest posiadać wiedzę z zakresu leków dostępnych w ratownictwie medycznym. Na zajęciach omówione będą charakterystyki i podziały produktów leczniczych w zależności od działania, zastosowania, oraz możliwych skutków ubocznych oraz interakcji. Dawkowanie wraz z różnymi drogami podania leków u kobiet ciężarnych, dzieci, czy osób starszych to kluczowe informacje dla osób pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz w SOR. Wiedza ta posłuży do dokonania właściwej decyzji ratującej zdrowie lub życie w każdym przypadku.

Szczegóły szkolenia

Kategoria: Ratownictwo medyczne i inne

Termin: 21 maja 2024

Czas trwania szkolenia: 08:30 - 15:30

Miejsce: Sosnowiec, Kombajnistów 76

Ilość dostępnych miejsc: 0

Rejestracja na to szkolenie została zamknięta z powodu braku dostępnych miejsc.