„Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu”

Miło nam poinformować, że nasz projekt pt. „Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu” został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. Wartość projektu to 512 250 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 435 412 (85%) 
Finansowanie pochodzi z konkursu Zarządu Województwa Śląskiego nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (typ 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych).
Projekt obejmuje modernizacje stanowisk pracy dla pracowników administracyjnych i medycznych, organizację działań edukacyjno-szkoleniowych oraz powstania stref aktywnego wypoczynku .
To kolejne otrzymane dofinansowanie, ale na tym nie koniec, już planujemy następne