Dotacje

 

 

Informujemy, iż SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego do walki z SARS Cov-2, Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2”

Wartość całego projektu to 2 183 858,01 pln

Współfinansowanie Unii Europejskiej 2 074 665,11 pln

W ramach realizacji projektu zakupiono:

Dwa ambulanse medyczne WAS/MB Sprinter 906BB50/WAS-2

10 respiratorów medycznych Weinmann Medumat Standard A na Life Base mini II

12 Defibrylatorów Physio Control Inc Lifepak 15

23 urządzenia do dezynfekcji ambulansów Oxy’Pharm Nocospray 2 Nocowall

5 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Physio Control Lucas 3

Cały zakupiony sprzęt użytkowany jest przez Załogi Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego Sosnowcu.