Dotacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje projekt pt.

„Ergonomia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej
poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, problemów zdrowotnych pracowników i poprawa dostępu do profilaktyki ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poprzez modernizację stanowisk pracy, szkolenia edukacyjne, poprawę warunków aktywnego wypoczynku i ochronę pracowników. Grupę docelową stanowi 244 osoby tj. pracownicy zespołów ratownictwa medycznego i administracji.

Całkowita wartość projektu: 512 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 435 412,50 zł

Biuro projektu:
41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 32 363-60-04, 32 363-60-08, e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl, strona internetowa: ww.rprsosnowiec.pl

 


Informujemy, iż SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje zadanie pn.

„ Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi

Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno – techniczno – obsługową”

zaplanowane na lata 2022 – 2024. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Środki Województwa Śląskiego: w roku 2023 - 18 000 000 zł, w roku 2024 – 2 000 000 zł.

Środki własne: 5 000 000 zł.


 

Informujemy, iż w roku 2022 SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zrealizowało zadanie pn.

„Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania: 583 959,16 zł.

Środki budżetu państwa: 583 959,16 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono:

Ambulans WAS/VW CRAFTER SYN1E/WAS-1

Wyposażony w :

nosze STRYKER M1, krzesełko kardiologiczne STRYKER STAIR CHAIR 6252, ultrasonograf PHILIPS LUMYFY C5-2,

ssak Accuvac LITE, videolaryngoskop ratunkowy VS-10S, respirator Medumat Standard 2, termometr Geratherm.

 

 


 

Informujemy, iż w roku 2022 SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zrealizowało zadanie pn.

„ Modernizacja przez SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie na potrzeby poprawy warunków pracy”

 Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Wartość zadania: 284 931,00 zł.

Środki Województwa Śląskiego: 279 232,38 zł.

Środki własne: 5 698,62 zł.


 

Informujemy, iż w roku 2022 SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zrealizowało zadanie pn.

„ Zakup 2 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Wartość zadania: 1 165 407,48 zł

Środki Województwa Śląskiego: 1 142 098,34 zł

Środki własne: 23 309,14 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono:

2 ambulanse typu B WAS/VW CRAFTER SYN1E/WAS-1

wyposażone w:

nosze STRYKER M1, krzesełko kardiologiczne STRYKER STAIR CHAIR 6252, ultrasonograf PHILIPS LUMYFY C5-2,

ssak Accuvac LITE, videolaryngoskop ratunkowy VS-10S, respirator Medumat Standard 2


 

Informujemy, iż w roku 2022 SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, zrealizowało zadanie pn.

„ Zakup 5 defibrylatorów oraz 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Wartość zadania: 567217,59 zł

Środki Województwa Śląskiego: 497 840,00 zł,

Środki własne: 69 377,59 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono:

5 defibrylatorów Lifepak 15

2 urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1.


 

Informujemy, iż w roku 2021 SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zrealizowało zadanie pn.

„ Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu ( Stacja Pogotowia Jaworzno)”

Zadanie finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

Wartość zadania: 570 315,74 zł

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: 500 000,00 zł

Środki własne: 70 315,74 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono:

Ambulans typu C WAS/VW CRAFTER SYN1E/WAS-1

wyposażone w:

nosze STRYKER PRO XT elektryczno - hydrauliczne, krzesełko kardiologiczne STRYKER STAIR CHAIR 6252.


 

Informujemy, iż w roku 2021 SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zrealizowało zadanie pn.

„Zakup defibrylatora z transmisją EKG na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania: 78 054,81 zł.

Środki budżetu państwa: 75 000,00 zł.

Środki własne: 3 054,81 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono:

Defibrylator Lifepak 15 z transmisją EKG.

 

 


 

Informujemy, iż SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, w roku 2021, zrealizowało projekt z wykorzystaniem środków unijnych w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

„Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”

Dofinansowanie w ramach IX Osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło

1 560 000 zł, w tym 1 326 0000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki własne: 209 446,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono:

3 ambulanse WAS/MB SPRINTER 906BB50/WAS-2 typ C

Wyposażone w :

nosze STRYKER PRO XT elektryczno - hydrauliczne, krzesełko kardiologiczne STRYKER STAIR CHAIR 6252,

4 urządzenia do dezynfekcji ambulansów Nocospray Wall.

 

 


 

 

Informujemy, iż SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, w roku 2021, zrealizowało projekt z wykorzystaniem środków unijnych w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

„Zakup ambulansów i środków do dezynfekcji dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu celem zapobiegania,

przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”

Dofinansowanie w ramach IX Osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło

1 560 000 zł.

Środki własne: 12 126,09 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono:

3 ambulanse WAS/MB SPRINTER 906BB50/WAS-2 typ C

Wyposażone w :

nosze STRYKER PRO XT elektryczno - hydrauliczne, krzesełko kardiologiczne STRYKER STAIR CHAIR 6252,

3 urządzenia do dezynfekcji ambulansów Nocospray 1000, środek dezynfekujący NOCOLYSE Neutral.

 

 


 

 

Informujemy, iż SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz Infrastruktura

społeczna i zdrowotna dla działania 10.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia w ramach projektu

„Zakup sprzętu medycznego do walki z SARS Cov-2, Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2”

Wartość całego projektu to 2 183 858,01 pln

Współfinansowanie Unii Europejskiej 2 074 665,11 pln

W ramach realizacji projektu zakupiono:

Dwa ambulanse medyczne WAS/MB Sprinter 906BB50/WAS-2

10 respiratorów medycznych Weinmann Medumat Standard A na Life Base mini II

12 Defibrylatorów Physio Control Inc Lifepak 15

23 urządzenia do dezynfekcji ambulansów Oxy’Pharm Nocospray 2 Nocowall

5 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Physio Control Lucas 3

Cały zakupiony sprzęt użytkowany jest przez Załogi Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego Sosnowcu.