Ćwiczenia z dużą liczbą poszkodowanych osób – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

26.10.2022 roku na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach miały miejsce symulowane ćwiczenia z dużą liczbą poszkodowanych osób. Scenariusz pod kryptonimem „Akcja Samolot 2022” zakładał problemy techniczne samolotu i jego awaryjne lądowanie na lotnisku w Pyrzowicach. Celem ćwiczeń było sprawdzenie koordynacji i współdziałania różnych służb na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie portu lotniczego. Tego rodzaju szkolenia to też doskonała okazja do nauki, wymiany doświadczeń i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Pod względem medycznym akcję zabezpieczało kilkanaście Zespołów Ratownictwa Medycznego. Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu reprezentowane było przez Stacje Pogotowia Ratunkowego z Jaworzna, Zawiercia i Dąbrowy Górniczej. Zespołowi tej ostatniej przypadło niełatwe zadanie kierowania całą akcją medyczną.