„Co może, a co powinien kierowca ambulansu ” – seminarium dla ratowników medycznych

„Co może, a co powinien kierowca ambulansu ”. Pod taka nazwa odbyło się seminarium dla ratowników medycznych kierujących ambulansami.
W ramach współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach a Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu, w dniach 8 i 15 czerwca 2022 roku odbyły się seminaria, których celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności kierujących.
Jazda ambulansem wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Na kierujących spoczywa wiele obowiązków. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia samochodów uprzywilejowanych wpływa na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.