Budowa garażu dla ambulansu w Pilicy

Trwają prace związane z budową garażu dla ambulansu zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Pilicy. Projekt finansowany jest przez Gminę Pilica oraz SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Garaż ten wraz z infrastrukturą techniczną, wchodząca w jego skład, znacznie ułatwi pracę przy obsłudze ambulansu. Dotychczas ambulans parkował na miejscu przed budynkiem. Budowa garażu to pierwszy etap modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pilicy.