Dodatkowe środki dla naszego Pogotowia

Będą dodatkowe środki dla naszego pogotowia. Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Jakubowi Chełstowskiemu, Pani Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Danucie Sobczyk, oraz Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Marii Materla.

Środki finansowe w wysokości prawie 350 tysięcy złotych zapewnią dokończenie prac remontowo-modernizacyjnych Stacji Pogotowia takich jak: wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymiana nawierzchni w miejscach podjazdu i postoju karetek itp.
Dodatkowo do SP ZOZ Rejonowego Pogotowia w Sosnowcu trafią środki finansowe w wysokości prawie 1,7 miliona złotych co pozwoli sfinansować zakup 2 ambulansów, 5 sztuk defibrylatorów oraz 2 sztuk urządzeń do kompresji klatki piersiowej.