Związki zawodowe

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe

Związek Zawodowy Pracowników
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego
Ratowników Medycznych
przy RPR Sosnowiec

Komisja Zakładowa Nr 93
Krajowego Związku Zakładowego
Pracowników Ratownictwa Medycznego
przy SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
w Sosnowcu