Z życia RPR

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 292

WALKA Z COVID

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jako pierwsze w woj. śląskim ma skuteczny system odkażania w karetkach

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 649

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, w okresie 10.02.2020 – 30.09.2020 r. realizuje Projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.”, finansowany w ramach osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0307/20-00

Projekt przewiduje przygotowanie SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu do walki z COVID-19, poprzez doposażenie Pogotowia w sprzęt medyczny, ambulanse oraz urządzenia i do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń.
Celem projektu jest zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-2. Pierwszym elementem projektu jest zakup ambulansów medycznych mających usprawnić walkę z epidemią SARS Cov-2. Ambulanse medyczne są podstawowym i jedynym sposobem na dotarcie do pacjentów wymagających pomocy w przypadku zakażenia wirusem i przewiezienia ich do miejsca w którym uzyskają szybką i specjalistyczna pomoc.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 331

W ROCZNICĘ URODZIN FLORENCE NIGHTINGALE

Wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom oraz położnym
najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, szczęścia i pomyślności
oraz wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy,
a na obecny czas dużo siły i determinacji w walce z COVID-19

składa Dyrekcja RPR Sosnowiec

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 286

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Wam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.