Aktualności

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 493

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Święto Chrztu Polski to święto państwowe obchodzone 14 kwietnia, które jest poświęcone upamiętnieniu chrztu Polski datowanego na 14 kwietnia 966. Jest to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego.

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1496

Pacjent w karetce ma prawo do leczenia bólu


W 2016 r. ukazało się rozporządzenie, w którym dano ratownikom medycznym do dyspozycji leki przeciwbólowe silnie i bardzo silnie działające. Do tego w tym roku ukazała się nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, z której wynika, że każdy pacjent ma prawo nie tylko do określenia,  w jakim zakresie odczuwa dolegliwości bólowe, do wdrożenia leczenia przeciwbólowego, a podmiot leczniczy ma obowiązek monitorowania skuteczności tego postępowania.
W związku z tym powstał zespół ekspertów, który opracował dokument w formie tzw. Dobrych praktyk skierowany do ratowników medycznych, by zespoły ratownictwa wiedziały co podawać, jakie leczenie zastosować, w jaki sposób określić skalę bólu i jak monitorować skuteczność postępowania leczniczego.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 292

WALKA Z COVID

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jako pierwsze w woj. śląskim ma skuteczny system odkażania w karetkach

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 649

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, w okresie 10.02.2020 – 30.09.2020 r. realizuje Projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.”, finansowany w ramach osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0307/20-00

Projekt przewiduje przygotowanie SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu do walki z COVID-19, poprzez doposażenie Pogotowia w sprzęt medyczny, ambulanse oraz urządzenia i do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń.
Celem projektu jest zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-2. Pierwszym elementem projektu jest zakup ambulansów medycznych mających usprawnić walkę z epidemią SARS Cov-2. Ambulanse medyczne są podstawowym i jedynym sposobem na dotarcie do pacjentów wymagających pomocy w przypadku zakażenia wirusem i przewiezienia ich do miejsca w którym uzyskają szybką i specjalistyczna pomoc.

Czytaj więcej